Vacaturenummer: O210172

Functieomschrijving

Wij zijn voor een woningcorporatie in de regio Amsterdam op zoek naar twee tijdelijke Wijkbeheerders voor 32 - 36 uur per week en voor de duur van 6 maanden. Binnen het buurtteam zijn de wijkbeheerders belast met het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving binnen en buiten de complexen en het bevorderen van de participatie van bewoners. De wijkbeheerders treden op als vertegenwoordiger van de corporaties in de wijk en zijn het eerste aanspreekpunt voor overlastmeldingen. Resultaatgebieden: Resultaatgebieden Resultaatindicatoren 1. Informatievoorziening Operationele contacten met bewoners en externe partijen zijn onderhouden en informatie is verstrekt. De wijkbeheerder is zichtbaar voor en wordt gevonden door buurtbewoners in geval van vragen/problemen. 2. Sociaal beheer Bewoners zijn op de hoogte van woon- en leefregels en aangesproken op (niet) naleving daarvan. Bij complexere problematiek worden collega’s ingeschakeld en/of externe partijen om te komen tot een tijdige interventie/oplossing. 3. Beheer en onderhoud Gebreken aan en vervuiling van en om woningen/complexen zijn gesignaleerd en opgelost door het of zelf uitvoeren van passende acties of inschakelen van collega’s of derden voor de uitvoering daarvan. 4. Signalering Structurele dan wel complexe problemen met betrekking tot de woonomgeving (sociaal, fysiek, onrechtmatigheid e.d.) zijn gesignaleerd aan de buurtcoördinatoren en/of externe stakeholders. 5. Participatie Vanuit het team is ondersteuning geboden aan het participatieproces door het mede organiseren en begeleiden van overleg en afstemming, stimuleren van betrokkenheid en participatie bij bewoners e.d. 6. Leefbaarheid Vanuit inzicht in kansen en mogelijkheden is ondersteuning geboden bij het initiëren, uitwerken en realiseren van activiteiten in het kader van leefbaarheid in samenwerking met collega’s en met betrokkenheid van de buurtbewoners. Neem voor een uitgebreid functieprofiel en informatie over onze opdrachtgever contact met ons op.

Functienaam

Wijkbeheerder

Eisen

Kennis en ervaring:

  • MBO werk- en denkniveau;
  • ervaring met alle aspecten van wijkbeheer;
  • kennis van geldende regelgeving en procedures;
  • inzicht in de rol en bijdragen van externe stakeholders.

Standplaats

Regio Amsterdam

Over de sollicitatieprocedure

Interesse? Reageren kan via onze website of via info@corpomission.nl,
Uiteraard zijn wij voor vragen ook via 088-2666888 goed bereikbaar.