Vacaturenummer: O200047

Functieomschrijving

Voor een woningcorporatie in Zuid Holland zijn wij op zoek naar twee (tijdelijke) Sociaal Beheerders voor 28 en een voor 36 uur per week en min. 3 maanden met optie tot verlengen. Doel van de functie Het kennen, herkennen en oplossen van problemen in het leef- en woonmilieu van de verschillende wijken, zodanig dat (rendements)doelstellingen op het gebied van leefbaarheid, participatie, schoon, heel en veilig worden gerealiseerd. Het herkennen en stimuleren van zelforganiserend vermogen in de wijk en het op adequate wijze verbinden van ontwikkelingen van buiten de organisatie met werkzaamheden in de organisatie. 1. Operationele Resultaten Sociaal Beheer Begeleidt, eventueel in samenwerking met derden, huurders bij probleem- en overlastsituaties, inclusief de bijbehorende juridische procedures. Voert activiteiten uit in het kader van ‘Achter de voordeur’ trajecten. Ondersteunt bij het toepassen van het incassobeleid waarbij de afdeling met als primaire taak huurincasso leidend is. Is actief in het Sociaal Beheer: schoon, heel en veilig, heeft daarbij vooral contact op het niveau van individuele bewoners en georganiseerde bewonersgroepen op complex-, buurt- en wijkniveau. Is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en communicatie die verband houden met de uitvoering van eenvoudige onderhouds-, renovatie- en sociale projecten en neemt deel aan relevante projectgroepen. is verantwoordelijk voor de matching van woningen aan bijzondere doelgroepen. Is inzake knelpunten en overlastsituaties de eerste contactpersoon voor collega’s die belast zijn met het dagelijks beheer van complexen in het betreffende gebied. Is, binnen de afgesproken (budgettaire) kaders, bevoegd tot het nemen en uitvoeren van beslissingen. Hoge kwaliteit dienstverlening op gebied van begeleiding en bemiddeling bij overlastsituaties, tevreden klanten, optimale interne samenwerking. 2. Beheren Leefomgeving Treft maatregelen en voert activiteiten uit die bijdragen aan de leefbaarheid en participatie in wijken. Is verantwoordelijk voor het initiëren van activiteiten die leiden tot een adequate participatie van bewoners en stakeholders en geeft hier uitvoering aan conform het participatiebeleid van Woonstad Rotterdam. Behandelt overlastgevallen, inclusief de coördinatie van de daarbij behorende juridische procedures. Voert het woonfraudebeleid uit en doet op grond van zijn ervaringen aanbevelingen aan de eigen leidinggevende. Onderhoudt contacten met relevante partijen in het kader van de leefbaarheid in de wijk (politie, scholen, deelgemeente en andere instellingen). Functioneert als een spin in het netwerk. Geeft uitvoering aan het (woon)toezicht op de (individuele) geplaatste bijzondere doelgroepen. Onderhoudt contacten met maatschappelijke en zorginstellingen behorend bij de leefsituatie van de bijzondere doelgroepen. Adequate participatie, optimale bewonerscommunicatie, aanpak geconstateerde woonfraude, goed woontoezicht bijzondere doelgroepen en uitstekende ketensamenwerking. Reputatie- en stakeholderrelatiemanagement in buurten en wijken is nageleefd. 3. Organisatie Draagt bij aan verbeteren van processen en systemen (continu verbeteren). Deelt kennis en ervaringen over de wijk met andere afdelingen tbv ontwikkelen jaarplannen, begrotingen, projecten etc. Is verantwoordelijk voor de naleving van de Gedragscode Integriteit. Aansprekende vormen van participatie zijn gerealiseerd. Bijdrage aan eigen visie op wijk en kwaliteit van de wijken.

Functienaam

Sociaal Beheerder

Eisen

- Relevante ervaring in soortgelijke functie - Effectieve interventies in de wijk, samen met derden-stakeholders. - Adequate participatie van bewoners. - Kwaliteit van communicatie. - Mate van actief delen van kennis en ervaring over wijken. - Bijdrage aan continu verbeteren.

Standplaats

regio Zuid-Holland

Over de sollicitatieprocedure

Interesse? Reageren kan via onze website of via info@corpomission.nl,
Uiteraard zijn wij voor vragen ook via 088-2666888 goed bereikbaar.