Vacaturenummer: O190073

Functieomschrijving

Voor een woningcorporatie in de regio Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Technisch Beheerder, fulltime en voor enkele maanden. Doel Voorbereiden, begroten en laten uitvoeren van het planmatig onderhoud aan het bezit. Houden van toezicht op de werkuitvoering. Resultaatgebied/kernactiviteit zijn: 1. MJOB o Beoordeelt inspectierapporten en adviezen van de wijkopzichters en technisch beheerders. o Stelt de MJOB op/bij en destilleert uit de MJOB de jaarlijkse onderhoudsbegroting en de planning. o Controleert en bewaakt het systeem van conditiemetingen. 2. Werkvoorbereiding PO o Stelt begroting op voor planmatige onderhoudsprojecten. o Verricht zo nodig aanvullende conditiemetingen of laat deze uitvoeren door de Wijkopzichter. o Beoordeelt inspectierapporten. o Stelt programma’s van eisen op. o Verricht aanbestedingen. o Stelt planning op. o Beoordeelt offertes en adviseert over keuze. o Adviseert over aanpassing in jaarbegroting en/of MJOB. o Organiseert voorlichting aan bewoners. 3. Leiding, begeleiding en evaluatie uitvoering PO o Bewaakt projectverloop (kosten versus budget, kwaliteit, doorlooptijd). o Instrueert aannemers. o Beslist binnen bevoegdheden over projectaanpassingen en wijzigingen of adviseert hierover. o Evalueert project en stelt verbetervoorstellen op. o Bewaakt de toepassing van Arbowetgeving. o Organiseert informatievoorziening aan bewoners en neemt deel aan bewonerscommissies. o Initieert en coördineert de uitvoering van garantiewerkzaamheden. o Coördineert de uitvoering van grotere onderhoudsprojecten. 4. Contractbeheer o Beheert technische onderhoudscontracten. Bewaakt aflooptijden. o Evalueert kwaliteit en prijs en adviseert over contractvernieuwing en/of beëindiging. o Sluit binnen bevoegdheden en/of na goedkeuring contracten af. 5. Woningcartotheek/vastgoeddata o Coördineert en bewaakt de vulling van de woningcartotheek en/of vastlegging andere vastgoeddata. Verricht steekproefsgewijs controles. o Beheert en bewaakt de vaststelling en vastlegging van woningwaardering en energielabels. 6. Warmtewet o Geeft invulling aan de warmtewet door het treffen van maatregelen die de energielevering aan de bewoners borgt. o Initieert en bewaakt de totstandkoming van overeenkomsten met bewoners. o Treft maatregelen om energieverbruik op woningniveau meetbaar te maken. 7. Beleidsondersteuning o Levert input voor het te actualiseren onderhoudsbeleid en/of stelt onderdelen daarvan op. Voert dit beleid mede uit. o Levert input voor het te actualiseren veiligheidsbeleid en/of stelt onderdelen daarvan op. Voert dit beleid mede uit. o Levert input voor het te actualiseren duurzaamheidsbeleid en/of stelt onderdelen daarvan op. Voert dit beleid mede uit. 8. Rapportage o Stelt rapportages op met toelichtingen op relevante kengetallen binnen het aandachtsgebied. Neem voor meer informatie over de opdrachtgever en een uitgebreid functieprofiel contact met ons op.

Functienaam

Senior technisch beheerder

Eisen

Relevante werkervaring in een soortgelijke functie binnen de woningcorporatiesector.

Standplaats

Regio Utrecht

Over de sollicitatieprocedure

Interesse? Reageren kan via onze website of via info@corpomission.nl,
Uiteraard zijn wij voor vragen ook via 088-2666888 goed bereikbaar.