Vacaturenummer: O210095

Functieomschrijving

Wij zijn voor een woningcorporatie in Noord-Holland op zoek naar een Medewerker Zorg & Wonen. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week en min. 6 maanden. Gebiedsbeheer is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de opdrachtgever voor leefbare buurten. Dat doen zij via dagelijks beheer, projecten en programma’s voor ontwikkel- en aandachtsbuurten. Gebiedsbeheer werkt in vier inhoudelijke werkvelden: schoon/heel/veilig/groen (de basis op orde); we ondersteunen kwetsbare huurders; we stimuleren eigenaarschap, zelfredzaamheid en het samen bouwen aan communities; we pakken woonfraude aan. Ons werk doen wij in co-creatie met lokale stakeholders en huurders, en onze collega’s van andere afdelingen. We werken resultaatgericht aan de opgave in de buurt. Daartoe werken we in buurtteams. Daarnaast werken we met een team van specialisten aan Zorg, Overlast en Woonfraude, in nauwe samenwerking met zorg- en welzijnspartners en de buurtteams. Ook is er een projectbureau ingericht bij Gebiedsbeheer, met collega’s die aanvullend op de buurtteams worden ingezet in ontwikkel- en aandachtsbuurten, voor sociaaleconomische buurtverbetering en participatie van huurders bij Vastgoedprojecten. Het team Zorg, Overlast en Woonfraude is gericht op het enerzijds afhandelen van overlastsituaties, die veelal gerelateerd zijn aan psychisch-sociale problematiek van bewoners, en anderzijds bestrijden van onrechtmatige bewoning. In beide situaties wordt binnen de (wettelijke) kaders, maar toegesneden op de situatie een passende oplossing gezocht, die uiteindelijk ook kan leiden tot opzegging van de huurovereenkomst. In alle gevallen wordt intensief samengewerkt met maatschappelijke partners. 1. Onderzoek Naar aanleiding van overlastmeldingen is onderzoek gedaan naar de aard, omvang en oorzaak van overlast, zodat de best passende interventie kan worden gekozen, inclusief de samenwerking met externe partijen.

 • opvolging van meldingen binnen geldende termijn;
 • eenduidige interpretatie van de situatie;
 • passende interventie.
2. Afhandeling overlastsituaties Door in gesprek te gaan worden betrokkenen bewust gemaakt van het effect van hun gedrag en afspraken gemaakt ter voorkoming van overlast. De naleving van gemaakte afspraken wordt bewaakt en betrokkenen worden gewezen op de consequenties bij het niet naleven van afspraken.
 • acceptatie van afspraken door betrokkenen;
 • mate waarin afspraken worden nageleefd;
 • passende interventie bij niet naleven afspraken;
 • waardering betrokkenen over oplossing.
3. Samenwerking in- en externe stakeholders Afhankelijk van de (individuele) situatie is actief de samenwerking, verbinding gezocht en zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk afhandelen van overlastsituatie met externe partners uit zorg, welzijn, gemeente. Werkt actief samen met de buurtcoördinator en onderhoudt contact met de buurtteams over de specifieke vraag en opgave in de buurt.
 • duidelijke afspraken over samenwerking in concrete situaties;
 • feitelijke realisatie afspraken;
 • waardering samenwerkingspartners.
4. Juridische procedures Bij het uitblijven van het gewenste resultaat worden voorstellen gedaan voor het opstarten van juridische procedure tot beëindiging huurovereenkomst en worden juridische procedures ondersteund door het toelichten van situaties en genomen maatregelen.
 • beschikbaarheid dossiers;
 • eenduidig dossier, basis voor besluitvorming en opstarten procedure;
 • onderbouwing standpunten Rochdale in juridisch proces.
5. Rapportage en verantwoording De resultaten op het gebied van zorg en overlast zijn gerapporteerd, waarbij inzicht is gegeven in ontwikkelingen.
 • inzicht in resultaten, ontwikkelingen.
Neem voor meer informatie over de functie of de opdrachtgever contact met ons op.

Functienaam

Consulent Zorg & Wonen

Eisen

 • MBO/HBO werk- en denkniveau;
 • ervaring met complexe casuïstiek op sociaal-maatschappelijk domein en herkent sociaal-psychologische problematiek om te komen tot passende interventies;
 • bekend met de sociale kaart van het werkgebied en de inzet/bijdragen van diverse hulpverleners;
 • kennis van huurrecht;
 • uitstekende gespreksvaardigheden.
Competenties Flexibel Flexibiliteit is je gemakkelijk aan kunnen passen aan een veranderende omgeving, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen. Resultaatgericht Resultaatgerichtheid is acties en beslissingen richten op het bereiken van je doel ondanks problemen, afleiding of tegenslagen. Je stelt concrete haalbare doelen, past hier je beslissingen op aan en je klant weet waar hij aan toe is. Initiatief Je doet een voorstel of handeling waarmee je iets in gang zet, je signaleert kansen en handelt hiernaar. Liever uit jezelf beginnen dan passief afwachten Klantgericht Klantgerichtheid is het prioriteit geven aan de tevredenheid van klanten, collega’s en het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen. Het onderzoeken van wensen en behoeften van de klant(en), hiernaar handelen en de klant laten weten waar hij aan toe is. Samenwerken Samenwerken is je gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Je probeert er samen met je klant uit te komen.

Standplaats

Noord-Holland

Over de sollicitatieprocedure

Interesse? Reageren kan via onze website of via info@corpomission.nl,
Uiteraard zijn wij voor vragen ook via 088-2666888 goed bereikbaar.