Vacaturenummer: O190004

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever in de regio Rijnmond zoeken wij een Medewerker Urgenties voor 32 - 36 uur per week een voor de duur van minimaal 3 maanden. 1. Behandelen van urgentieaanvragen a) Beoordelen van urgentieaanvragen aan de hand van: - het interviewen van de klant en eventuele referenten; - de aangeleverde documenten en informatie; - de geldende regelgeving. b) In gang zetten acties bij ontbreken of niet volledige informatie/documenten. c) Concept besluit voor toewijzing of afwijzing van de urgentieaanvraag gemotiveerd voorbereiden voor besluitvorming door de manager. d) Besluit inzake het al dan niet verlenen van een urgentieverklaring telefonisch toelichten aan de aanvragers en betrokken instanties en digitaal/post verzenden. e) Signaleren van mogelijke verbeteringen in werkprocessen op grond van uitvoeringservaringen. 2. Monitoren van afgegeven urgentieverklaringen a) Monitoren of de urgent-woningzoekenden binnen de gestelde normtijd (fase 1) daadwerkelijk gehuisvest zijn. b) Laten zorgdragen voor directe bemiddeling indien het gestelde onder a) niet gebeurd is; dit proces verder volgen. 3. Communicatie en Informatie verstrekken a) Verstrekken van informatie aan klanten over de stand van zaken inzake behandeling of informatie verstrekken over de urgentieregeling. b) Verstrekken van uitvoeringsinformatie aan instanties over procedures en werkwijzen van de afdeling Bijzondere Huisvesting. 4. Verrichten van één of twee specifieke extra taken van taken a) tot en met f). Tijdsbesteding: circa 1 dagdeel. a) Zorgen voor directe bemiddeling van urgent-woningzoekenden die niet slagen in fase 1. (Specifieke functiecompetenties zijn initiatief en samenwerken). b) Beheer van software van de urgentieverlening; zorgdragen voor oplossing eerstelijnsproblemen, schakelfunctie vervullen tussen Maaskoepel en leverancier, doen van voorstellen voor verbeteringen. (Specifieke functiecompetenties is analytisch vermogen). c) Voorlichting geven, in het kader van relatiebeheer, aan corporaties en andere instanties inzake de werkwijze inzake bijzondere huisvesting. (Specifieke functiecompetenties is presenteren). d) Samenstellen van kwantitatieve sturingsinformatie inzake de urgentieverlening. e) Coördineren van de werkzaamheden van de administratief medewerkers. f) Begeleiden van een of meer stagiairs. Neem voor meer informatie, of het uitgebreide functieprofiel, contact op.

Functienaam

Medewerker Urgenties

Eisen

MBO-4 werk- en denkniveau Bij voorkeur ervaring met/kennis van urgentieaanvragen. Functiecompetenties 1. Klantgerichtheid 2. Accuratesse 3. Besluitvaardigheid 4. Planmatig Werken

Standplaats

Zuid-Holland

Over de sollicitatieprocedure

Interesse? Reageren kan via onze website of via info@corpomission.nl,
Uiteraard zijn wij voor vragen ook via 088-2666888 goed bereikbaar.