Vacaturenummer: O190050

Functieomschrijving

Wij zijn voor een woningcorporatie in Noord-Holland op zoek naar twee tijdelijke Medewerkers Vastgoedkwaliteit voor 32 - 36 uur per week en voor de duur van enkele maanden. Is verantwoordelijk voor de uitvoering en controle van het dagelijkse onderhoud, planmatig onderhoud, conditiemetingen, ZAV en WMO aanpassingen. Het cluster Vastgoed ontwikkelt zich naar een cluster waarbij ketensamenwerking en sturen op prestaties een prominente plaats innemen in haar bedrijfsvoering. De functie van medewerker vastgoedkwaliteit vervult een belangrijke taak bij deze ingezette ontwikkeling door het adviseren over het verhogen van de kwaliteit op het gebied van vastgoed door het professionaliseren, verbeteren, structureren en in onderling samenhang optimaal op elkaar afstemmen van de (primaire) processen en het bevorderen van het kwaliteits- en risicobewustzijn van het cluster Vastgoed. Bij de uitvoering van de functie vindt er de komende jaren een verschuiving plaats van het houden van toezicht op een traditionele wijze naar het adviseren of overeengekomen prestaties worden geleverd. Vastgoed · levert wijzigingen in WWS (woningwaarderingstelsel) aan · draagt zorg voor het verkrijgen van het energielabel en de bijbehorende administratieve verwerking · levert input bij het planmatig onderhoud over technische aspecten Wonen · levert input bij portefeuillemanagement over technische aspecten · onderhoudt contacten met gemeentelijke instellingen · levert input bij herstructurerings- en nieuwbouwprojecten over technische aspecten · realiseert het technisch beheer voor derden Conditiemetingen · Voert conditiemetingen uit; brengt op geobjectiveerde wijze de feitelijke (onderhouds) toestand in kaart; verricht steekproeven, bepaalt de aard, omvang en oorzaak van problemen, verricht zo nodig - in overleg - nadere inspecties en onderzoeken · Werkt de gegevens van de opname uit; interpreteert, analyseert en bewerkt deze; voert overleg; stelt rapportages op en verstrekt hierop toelichtingen · Levert de gegevens uit de conditiemeting aan ten behoeve van de meerjaren onderhoudsbegroting en controleert of deze daarin juist zijn verwerkt Advisering · Assisteert en verricht onderzoek bij complexe vraagstukken op het gebied van reparatieverzoeken, mutaties en VVE’s · Analyseert gegevens afkomstig uit reparatieverzoeken en mutatieonderhoud in relatie tot de werkzaamheden zoals opgenomen in de MJOB en doet voorstellen ter verbetering cq. Aanpassing Organisatie · Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s en het aanleveren van de gevraagde informatie · Adviseert de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) werkzaamheden · Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van het verhogen van de kwaliteit op het gebied van Vastgoed door actief mee te werken aan het verbeteren en implementeren van processen op het gebied ketensamenwerking en het sturen op prestaties. Neem voor meer informatie over de functie en/of de opdrachtgever contact met ons op.

Functienaam

Medewerker Vastgoedkwaliteit

Eisen

Ervaring in een soortgelijke functie binnen de woningcorporatiesector is vereist. Ervaring met conditiemeting en oplevering keuken/toilet/badkamer.

Standplaats

regio Noord-Holland

Over de sollicitatieprocedure

Interesse? Reageren kan via onze website of via info@corpomission.nl,
Uiteraard zijn wij voor vragen ook via 088-2666888 goed bereikbaar.